Definitief besluit Challenge Almere-Amsterdam valt 8 juli

Zoals eerder aangegeven zouden we uiterlijk 1 juli bij jullie terugkomen met nieuws over Challenge Almere-Amsterdam. Kunnen we dit prachtige evenement in september – eventueel in alternatieve vorm – organiseren onder de dan geldende maatregelen. En kan dat veilig? Op 8 juli geven we jullie daar definitief uitsluitsel over.

Vandaag kunnen we je daar – hoe hard we ook ons best hebben gedaan – helaas nog geen uitsluitsel over geven. Door de persconferentie die afgelopen week werd gehouden – en alles wat daarin werd aangekondigd – kwamen we weer in een hele nieuwe situatie en moesten we opnieuw schakelen. We begrijpen hoe lastig dit voor jullie is. Als atleet – en dat zijn we zelf ook allemaal – wil je weten waar je aan toe bent, wil je kunnen genieten van je voorbereiding op wat de mooiste race van het jaar moet worden én wil je qua trainingen rekening houden met dat piekmoment in het tweede weekend van september. Recht uit ons hart gesproken: we voelen én begrijpen de wens die velen van jullie hebben om duidelijkheid te krijgen. Maar minstens zo uit ons hart gesproken: we doen er álles aan zo snel mogelijk de duidelijkheid te geven waar jullie – maar ook wij – zo op hopen. We willen net zo graag als jullie.

Maar, hoe groot die wil ook is om dit mooie evenement neer te zetten, helaas is die niet leidend in onze beslissing. Daarin zijn we afhankelijk van wat er kan en mag in verband met de coronapandemie. Hierbij voeren we nauw overleg met andere betrokken partijen: de gemeente/veiligheidsregio, medisch personeel en onze vrijwilligers. Wat kan wel en wat kan niet? Wat is veilig en wat zijn eventuele knelpunten? Het zijn vragen waarbij alle lichten op groen moeten staan om een definitieve ‘go’ te kunnen geven. Natuurlijk begrijpen we de spagaat waar iedereen zich in bevindt en hebben we begrip voor alle overwegingen en beslissingen die door de betrokken partijen worden gemaakt, en de tijd die daarvoor nodig is.

Deze aankomende dagen zullen we dan ook gebruiken om te zien of we alle seinen op groen kunnen krijgen, en in kaart te brengen wat er mogelijk is en wat niet. Uiterlijk 8 juli komen we daar definitief bij jullie op terug.

Restitutie

In het verlengde van dit bericht geldt natuurlijk opnieuw dat we onze restitutieregeling verlengen. Als je als atleet een annuleringsoptie hebt afgesloten, krijg je ook ná ons definitieve besluit de mogelijkheid om honderd procent van je inschrijfgeld terug te krijgen. De restitutieregeling zal gelden tot 14 juli.

We hopen op jullie begrip.

Team Challenge Almere-Amsterdam