Wijzigingen NK Crosstriathlon

Bij de organisatie van het NK Crosstriathlon 2019 in Almere, dat de ideale voorbereiding op het WK Crosstriathlon 2020 in Almere is, worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hiermee willen we jullie op de hoogte stellen van deze wijzigingen en eventuele consequenties.

1) Samenvoeging Elite en Agegroupserie Standaardafstand
Voor de Elite en de Agegroupers zullen er geen aparte startseries zijn, maar deze worden samengevoegd in dezelfde startserie: de verschillen tussen beide afstanden worden opgeheven waardoor er 1 standaardafstand ontstaat, bestaande uit 1 kilometer zwemmen, 29.5 kilometer fietsen en 7.5 kilometer lopen.

2) Toevoeging NK Jeugd- en Junioren
Bij het bekendmaken van het NK Crosstriathlon is vanaf de start niet duidelijk genoeg geweest dat hier ook Jeugd- en Juniorenonderdelen moesten zijn. Na verder onderzoek van de parcoursen en mogelijkheden rond het wedstrijdterrein zijn er nu definitieve parcoursen.

Er zullen in totaal dus 3 verschillende afstanden zijn:

-Jeugdafstand: 375 meter zwemmen, 9.5 kilometer fietsen en 2.5 kilometer lopen

-Sprint- en Juniorenafstand: 500 meter zwemmen, 9.5 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen

-Standaardafstand: 1 kilometer zwemmen, 29.5 kilometer fietsen en 7.5 kilometer lopen

3) Aanpassingen tijdschema
De wijzigingen uit bovenstaande punten zorgen voor aanpassingen in het tijdschema. Dit is het aangepaste programma zoals dat vanaf nu van toepassing is voor alle wedstrijden op zondag 8 september:
8:30 – Registratie en TA open
10:30 – Start NK Jeugd
10:50 – Start NK Junioren
11:00 – Start Sprintafstand (Open)
11:30 – Start Standaardafstand (NK Elite + NK Agegroups + Open)
14:00 – Prijsuitreiking
4) Aanpassingen inschrijfkosten
Hoewel de inschrijfkosten bepaald zijn op basis van de verwachte deelname-aantallen en kosten om een wedstrijd van internationale kwaliteit neer te zetten, begrijpen we dat deze niet in lijn zijn met de verwachtingen van atleten. We hebben daarom de inschrijfkosten teruggebracht naar het basisniveau en de daaropvolgende verhogingen ongedaan gemaakt. Deelnemers die in de tussentijd meer hebben betaald, krijgen het verschil automatisch teruggestort. Samenvattend zijn dit de inschrijfkosten tot de sluiting inschrijving op 1 september 2019:
– Jeugdafstand: €24
– Juniorenafstand: €29
– Sprintafstand:  €39
– Standaardafstand: €69
Tenslotte nog een antwoord op een veelgestelde vraag: hoe doe ik mee aan het NK?
Je doet hier automatisch aan mee als je over een atletenlicentie van de Nederlandse Triathlonbond beschikt (te herkennen aan de letter A in het licentienummer) en over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Hier zal bij het ophalen van het startnummer op gecontroleerd worden: neem dus de licentie en een legitimatiebewijs mee.
Bij de Jeugd-/Juniorencategorie wordt tevens een controle op leeftijd gedaan.