Research about the relation between pain and performance triathletes

Wouldn’t it be great if we could understand what is going on in the mind of a triathlete during preparation, the triathlon and afterwards? What are the reasons for success during a race according to the athlete? Is it because of external factors such as the parcours or is it because of the athlete? How do you, as an athlete, deal with disappointment, unexpected circumstances or unprecedented success?

The VU University is, in collaboration with various triathlon organisations throughout The Netherlands, trying to answer this question through a research about how triathletes, that are participating in the Middle of Long Distance triathlon, explain their performances.

We need your help! If you are participating in the Middle or Long Distance triatlon, we would like to ask you to participate in this research. The research team would like to ask you a few questions before and directly after your triathlon about the way you look at your performance.

What does this entail exactly?
Before the triathlon you will fill out an online questionnaire. Then, directly after you finish the triathlon, you will answer a few short questions about your performance. A few weeks later you will answer a last, short online questionnaire where you will look back at your triathlon.

We are convinced that the results of this research can help you. Because of this, we will send you specific results that are applicable to you besides the general results at the end of the research.

Do you want to participate? Click this link
All data collected will be anonymous and will not be shared with third parties.
———————————-
De vrije Universiteit wil, in samenwerking met verschillende wedstrijdorganisaties in Nederland, begrijpen wat er tijdens de voorbereiding, de wedstrijd en na de wedstrijd in het hoofd van een triatleet omgaat. Waarom slaagt of mislukt een race volgens jou? Komt het door externe factoren zoals het parcours, of komt het juist door jezelf? Hoe ga je om met tegenvallers, onverwachte dingen of ongekend succes?

Ook wij werken mee aan dit onderzoek en dus kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Als jij deelneemt aan de halve of hele triatlon, willen we je graag vragen om aan dit onderzoek mee te werken. De onderzoekers willen je voor en direct na de wedstrijd een paar vragen stellen over de manier waarop jij kijkt naar jouw prestaties.

Wat houdt dit precies in?
Voor de wedstrijd zal je een online vragenlijst invullen. Direct na de wedstrijd zal je een paar korte vragen beantwoorden over jouw prestaties. Enkele weken hierna zal je in een laatste vragenlijst kort op je triatlon terugkijken.

Na afloop van het onderzoek krijg je niet alleen de algemene resultaten van het onderzoek thuisgestuurd, maar ook specifieke resultaten die betrekking hebben op jou. Alle verzamelde data in het onderzoek wordt anoniem behandeld en niet gedeeld met derden.

Wil je meedoen? Klik dan hier!