Het parcours van de triathlon zal (grotendeels) worden afgesloten voor verkeer. Ter plaatse zijn omleidingsroutes aangegeven en er staan verkeersregelaars bij de afsluitingen. De afsluitingen zijn ruim voor het evenement aangekondigd middels gele borden op de betreffende wegen, met bewonersbrieven hebben we direct omwonenden zo goed mogelijk geïnformeerd. Verkeer wordt gevraagd om indien mogelijk zoveel mogelijk een alternatieve route te rijden. Hieronder een overzicht van een aantal afsluitingen.

Let er ook op dat het niet is toegestaan mee te fietsen of te lopen met een deelnemer, dit wordt door de jury gezien als coaching en dat is niet toegestaan buiten de aangewezen coachvakken, op straffe van diskwalificatie.

Het plaatsen van aanmoedigingsteksten op de weg valt onder vandalisme en zal worden bestraft. Aanmoedigingen mogen wel met tijdelijke krijt worden gemaakt.

Almere Stad

 • De Esplanade is tussen donderdag 1 september en donderdag 15 september afgesloten. Fietsers wordt gevraagd om te rijden via de tunnel.

In onderstaand schema een overzicht van de wedstrijden die plaatsvinden en welke paden/wegen op die momenten niet begaanbaar zijn.

Datum Wedstrijd
onderdeel
Starttijd Zwem-parcours Belangrijke onderdelen fietsparcours Loop-
parcours
Donderdag 8-9 Junior challenge 12:00u Weerwater, naast Schouwburg Randstad, Von Draispad, Kemphaan, Fongerspad Stedenwijk langs Weerwater
Donderdag 8-9 Familie, business estafette 17:00u Weerwater, naast Schouwburg Filmwijk langs Weerwater, Kasteel, Kemphaan Stedenwijk langs Weerwater
Zaterdag
10-9
EK Lange afstand Triathlon

en 

Midden-afstand triathlon

07:10u Weerwater, naast Schouwburg  

 • Lumierepark, Fongerspad, Gooimeerdijk, Havenkom Almere-Haven, Havendreef, Esplanade
 • Wim van Estpad, Botterweg
 • Oostvaardersdijk (afgesloten / alleen bestemmingsverkeer naar Blocq van Kuffeler vanaf Grote Vaartweg *)
 • Ibisweg, Duikerweg, Dodaarsweg, Adelaarsweg, Bosruiterweg, Flediteweg, Winkelweg, alleen bestemmingsverkeer *)
 • Eemmeerdijk en Gooimeerdijk-Oost (afgesloten)

 

Tegen de klok in rond Weerwater:
Filmwijk (Fongerspad), Stedenwijk (Promenade)

Almere Haven

 • De Gooimeerdijk-Oost & Eemmeerdijk zullen geheel worden afgesloten op zaterdag 10 september. Fietsers kunnen wel gebruikmaken van het fietspad. De Manegeweg zal geheel worden afgesloten
 • Over de Sluis in de Havenkom is een wegdeel afgesloten. Er wordt met verkeersregelaars een situatie gecreëerd zodat autoverkeer om-en-om van de ene naar de andere kant kan komen.
 • De Gooimeerdijk-West is in beide richtingen open voor autoverkeer tussen de Strandweg en de Blikveldweg (het parcours gaat dit stuk over het fietspad, dat zal worden afgesloten. Fietsers kunnen gebruikmaken van de fietsstrook boven op de dijk). Vanaf de Blikveldweg tot aan de Havendreef wordt de Gooimeerdijk-West in beide richtingen afgesloten
 • De Havendreef wordt op 10-09 afgesloten in beide richtingen tussen de rotonde aan de Havendreef en Gooimeerdijk-West. De Velden is wel bereikbaar via de Havendreef of via Gooimeerdijk-West vanaf Strandweg/Blikveldweg
 • De speedbootbaan/trailerhelling aan de Gooimeerdijk-West is alleen bereikbaar komende vanaf A6 – afrit 2 “Almere Poort”, niet vanuit Almere Haven.

Almere Poort

 • De fietsers rijden door het Kromslootpark waardoor deze gedeeltelijk afgesloten is (parkeerplaats Bergplaats niet bereikbaar)
 • Het Wim van Estpad, Van Wagtendonkpad, Brikweg, Pampushavenweg, Galjootweg & de Botterweg zijn volledig afgesloten.

Lelystad

 • De Oostvaardersdijk vanuit Lelystad is op zaterdag 10 september afgesloten voor verkeer. Verkeer richting Almere wordt geadviseerd over de A6 te rijden naar Almere. Verkeer richting Lelystad wordt geadviseerd over de A6 te rijden naar Lelystad. Daarnaast wordt ook de Knardijk afgesloten en zal de Praamweg dicht zijn.
 • Het Buitencentrum Oostvaardersplassen Staatsbosbeheer aan de Kitsweg/Knardijk is bereikbaar, adviesroute hiervoor is via de Buizerdweg vanuit Lelystad, vertrek vanaf het Buitencentrum gaat via de Torenvalkweg.

Poldergebied / Zeewolde

 • Over een aantal wegen in de polder wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor bestemmingsverkeer, zodat huizen en bedrijven voor bewoners bereikbaar blijven. Het betreft de Ibisweg in de richting van noord naar zuid, de Duiker- en Dodaarweg van west naar oost en de Schollevaarweg van noord naar zuid. Op de Adelaarsweg is één rijbaan afgesloten en wordt met verkeersregelaars een situatie gemaakt waarbij om-en-om verkeer van de ene en andere kant wordt toegelaten voor bestemmingsverkeer. Volg hierbij de instructies van de verkeersregelaars op. Voor meer informatie kunnen bewoners contact opnemen met de organisatie.
  Indien er vooraf traktorbewegingen bekend zijn over/rond het parcours voor rooiwerkzaamheden dan vernemen we dit graag vooraf zodat de organisatie hier rekening mee kan houden.

Vaarverkeer

 • Varen in het Weerwater is beperkt op donderdag 8 september tussen 11:30u en 13:00u, tussen 13:45u en 16:15u en tussen 16:45u en 20:00u in verband met wedstrijden en deelnemers in de vaargeulen.
 • Varen in het Weerwater is beperkt op zaterdag 10 september tussen 06:30u en 10:30u in verband met wedstrijden en deelnemers in de vaargeulen.
 • De brug Zuidersluis/Blocq van Kuffeler is buiten gebruik op zaterdag 10 september tussen 07:00u en 15:00u.

Contactgegevens via onze contactpagina.