CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM is organized according to Dutch Triathlon Federation competition rules and CHALLENGEFAMILY regulations

 • Deelnemers moeten te allen tijde de instructies van wedstrijdfunctionarissen en politieagenten opvolgen en oppassen voor vervoer per voertuig. Elke deelnemer die de instructies van de wedstrijdleiding of de politie niet opvolgt, wordt van het evenement verwijderd en gediskwalificeerd. De wedstrijdleider en wedstrijdscheidsrechter zijn bevoegd om deelnemers te diskwalificeren.
 • Houd u te allen tijde aan alle verkeerswetten en -voorschriften en behandel alle delen van het parcours te allen tijde als open voor het publiek en voertuigen. Sommige delen van de cursus zijn mogelijk gesloten voor publiek. Echter, woon-, nood- en evenementvoertuigen zullen deze delen van het parcours gebruiken. Alle verkeersregels en -voorschriften moeten daarom te allen tijde worden nageleefd. De regels met het stuur rechts zijn van toepassing.

Annuleringsmogelijkheid:
Nadat je je hebt aangemeld voor CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM, heb je de mogelijkheid om je registratie te annuleren. Deze optie werkt op basis van “geld terug, geen vragen”. We raden je ten zeerste aan om deze optie te kopen, aangezien er geen mogelijkheid is om je geld terug te krijgen of om de toegang aan iemand anders te geven of om naar een ander jaar of een andere race te verhuizen. De annuleringsoptie kost 20,- euro (middle distance) of 30,- euro (long distance). Het retourbeleid is alleen van toepassing op het inschrijfgeld:

– Gebruikt voor 30 juni 2024 – 100% restitutie
– Gebruikt tussen 30 juni en 27 augustus 2024 – 50% restitutie
– Gebruikt tussen 27 augustus en 10 september 2024 – 20% restitutie
– Geen restitutie mogelijk na 10 september 2024

Na 5 september 2024 zijn er geen wijzigingen in teamleden meer toegestaan.
De inschrijving sluit op 5 september 2024.

 • Het Evenement Medisch Team is bevoegd om de uiteindelijke beslissing te nemen over de geschiktheid van een deelnemer om door te gaan met het Evenement, en ook of deze zich terugtrekt uit het Evenement.
 • Geen enkele deelnemer mag verboden middelen gebruiken met de bedoeling om hun prestaties te verbeteren, het gevoel van vermoeidheid te elimineren of voor enig ander doel. Er zullen dopingcontroles worden afgenomen.
 • Het is belangrijk dat alle deelnemers goed gedrag en sportiviteit vertonen en mededeelnemers, organisatoren van evenementen, vrijwilligers en contractanten met hoffelijkheid en respect behandelen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot diskwalificatie op elk moment voor, tijdens of na het Evenement.
 • Als een deelnemer zich terugtrekt uit het Evenement, moet hij de cursusleiders onmiddellijk op de hoogte stellen van zijn terugtrekking. Elke deelnemer die dit niet doet en het voorwerp uitmaakt van een daaruit voortvloeiende zoek- en reddingsoperatie, zal alle kosten met betrekking tot deze oefening oplopen als blijkt dat ze zich in hun accommodatie of een andere veilige plaats bevinden.
 • CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM  behoudt zich het recht voor om regels, voorschriften, evenementencursussen en locaties op elk moment te wijzigen, op voorwaarde dat atleten voorafgaand aan het evenement worden geïnformeerd of als een dergelijke wijziging in het belang is van de veiligheid van de deelnemer.
 • Er mogen geen koptelefoons of headsets worden gedragen tijdens het zwem, fiets of loop onderdeel.
 • CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM deelnemers mogen niet met blote torso meedoen.
 • Elke deelnemer moet bekend zijn met het hele parcours en het is zijn verantwoordelijkheid om de juiste route te volgen.
 • In geval van slechte weersomstandigheden behoudt CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM zich het recht voor om het Evenement om te zetten in een duathlon-status in het belang van de veiligheid van de deelnemer, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies als gevolg van een dergelijke beslissing. Als de omstandigheden nog steeds als onveilig worden beschouwd om een ​​duatlon te houden, heeft
 • CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM naar eigen goeddunken het recht het Evenement te annuleren zonder verplichting tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • CHALLENGEALMERE-AMSTERDAM mag iedere sporter naar eigen inzicht testen op het gebruik van een verboden stof. Een positieve test leidt tot diskwalificatie.
 • Het prijzengeld wordt pas uitbetaald als alle resultaten van de drugstest zijn bevestigd.
 • Het prijzengeld (in totaal € 40.000) wordt als volgt uitbetaald:
  1e: € 5.000, 2e: € 4.000, 3e: € 3.000, 4e: € 2.000, 5e: € 1.600, 6e: € 1.400, 7e: € 1.200, 8e: € 800, 9e: € 600, 10e: € 400,
  Prijzengeld is alleen van toepassing op individuele Pro Men’s en individuele Pro Women’s velden.
 • Op voorwaarde dat de startnummers te allen tijde tijdens de race zichtbaar zijn.
 • Alle atleten moeten zich inschrijven tijdens de toegewezen tijden en de verplichte wedstrijdbriefing bijwonen. Alle individuen en teams moeten hun fietsen stallen tijdens de toegewezen tijden – er zijn geen uitzonderingen op deze regel. De organisatoren van het Evenement behouden zich het recht voor om iedereen te diskwalificeren die zich niet aan deze regels houdt.

ZWEM REGELS

 • Verplichte uitrusting omvat een wetsuit en badmuts (muts meegeleverd). Dit kan tijdens de wedstrijdbriefing worden gewijzigd of aangevuld, afhankelijk van de watercondities, temperatuur en zwemparcours/afstand (naar goeddunken van de organisator van het evenement).
 • Vinnen, peddels, snorkels en drijfmiddelen van welke aard dan ook zijn niet toegestaan.
 • Er mag een zwembril of mondkapje worden gedragen.
 • Elke hulp die nodig is tijdens het zwemmen kan leiden tot diskwalificatie.
 • Het zwemparcours wordt 2 uur en 15 minuten na de start van de wedstrijd gesloten voor individuen en teams.
 • Als u vlak voor het evenement op het parcours traint, moeten felgekleurde badmutsen worden gedragen voor uw eigen veiligheid. Iedereen die aangaf te zwemmen zonder felgekleurde pet kan worden gediskwalificeerd voor de race.
 • Evenementorganisatoren hebben het recht om de locatie van de zwemcursus, de afstand van de zwemcursus te wijzigen of de zwemcursus te annuleren (naar eigen goeddunken), rekening houdend met het weer, de watertemperatuur en de algemene watercondities.

FIETS REGELS

 • Opstellen is niet toegestaan. De trekzone van de fiets is een rechthoek van 12 meter lang en drie meter breed tussen de voorkant van de voorste fiets en de voorkant van de volgende fiets, aan weerszijden van de fiets 1,5 meter uitstrekkend, gemeten vanaf de voorkant van het voorwiel . Een andere atleet heeft 20 seconden om door die zone te gaan. Bovendien, als een atleet eenmaal is gepasseerd, heeft hij 5 seconden om terug uit de trekzone te komen.
 • Racenummers mogen niet worden gewijzigd in grootte of uiterlijk en moeten op de rug worden gedragen tijdens de fietsbenen.
 • Helmen moeten worden vastgezet met de kinband voordat de fiets uit de drager wordt gehaald en moeten vast blijven zitten totdat de fietser van de fiets is afgestapt en deze weer in de drager heeft teruggezet.
 • Individuele ondersteuning is niet toegestaan. Het fietsparcours is gesloten voor alle supportersverkeer en geen enkele deelnemer mag hulp van buitenaf zoeken of ontvangen van toeschouwers, leden van het publiek of een derde partij, met uitzondering van de officiële technische ondersteuningsploeg of binnen de aangegeven busstations.
 • Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de staat of reparatie van zijn/haar eigen fiets. Fietsen moeten in een veilige en rijklare staat verkeren. Bijstand door wie dan ook zal reden zijn voor onmiddellijke diskwalificatie. Dit verbiedt het gebruik van reservewielen en reservefietsen en vereist dat elke deelnemer voorbereid is op eventuele mechanische storingen. Alle fietsen moeten een verplichte controle ondergaan door de officials bij de bike check-in. Alleen ingecheckte fietsen worden toegelaten in de overgang.
 • Van fietsers wordt verwacht dat ze de aanwijzingen en instructies van alle wedstrijdfunctionarissen en openbare autoriteiten opvolgen.
 • Deelnemers kunnen indien nodig rennen/lopen met hun fiets.
 • Deelnemers moeten te allen tijde zo ver mogelijk rechts houden als praktisch mogelijk is, en anderen aan de linkerkant passeren en moeten alle verkeerswetten, verkeersregels en de aanwijzingen van Evenementfunctionarissen en de politie gehoorzamen.
 • De straf voor drafting, gevaarlijk rijden of onsportief gedrag wordt bepaald door de wedstrijdleider en kan leiden tot diskwalificatie.
 • Het fietsparcours sluit om 17.50 uur voor alle deelnemers, zowel teams als individuen. Organisatoren van evenementen behouden zich het recht voor om deelnemers uit de race te verwijderen die het fietstraject niet voor deze cut-off tijd hebben voltooid.
 • Evenementenorganisatoren hebben het recht om de locatie van het fietsparcours of de afstand van het fietsparcours te wijzigen (naar eigen goeddunken) en rekening houdend met de weers- en baanomstandigheden.

LOOP REGELS

 • Deelnemers mogen de grootte of het uiterlijk van het startnummer niet veranderen en moeten het duidelijk en zichtbaar op hun borst dragen tijdens de loopbenen.
 • Langzamere deelnemers moeten rechts houden terwijl andere deelnemers links inhalen.
 • Individuele begeleidingsvoertuigen of niet-deelnemende begeleiders of fietsers zijn niet toegestaan. Vrienden, familieleden, coaches of supporters van welk type dan ook mogen niet naast concurrenten fietsen, rijden of rennen, mogen geen voedsel of andere items aan deelnemers doorgeven en moeten worden gewaarschuwd om volledig uit de buurt van alle deelnemers te blijven om diskwalificatie van een deelnemer te voorkomen.
 • Van lopers wordt verwacht dat ze de aanwijzingen en instructies van alle wedstrijdfunctionarissen en openbare autoriteiten opvolgen. Hulp van buitenaf is ten strengste verboden en de omvang en aard van de straffen voor een dergelijke overtreding zijn uitsluitend ter beoordeling van de
 • Evenementdirecteur en de Racescheidsrechter.
 • Deelnemers moeten alle verkeerswetten, verkeersregels en de aanwijzingen van Evenementbeambten en de politie gehoorzamen.
 • Het loopparcours sluit voor alle deelnemers, zowel teams als individuen, om 23.20 uur. Organisatoren van evenementen behouden zich het recht voor om deelnemers die de race niet voor deze cut-off tijd hebben voltooid, van het parcours te verwijderen.
 • Evenementorganisatoren hebben het recht om de locatie van het loopparcours of de afstand van het loopparcours te wijzigen (naar eigen goeddunken) en rekening houdend met de weers- en baanomstandigheden.

Limieten

 • Tijdens de wedstrijd zijn de volgende limiet tijden van toepassing:
  10:05 uur Limiet zwemparcours LD
  11:30 uur Limiet zwemparcours MD
  14:20 uur Limiet fietsparcours – start 2e ronde LD
  16:00 uur Limiet laatste finish – MD Aqua Bike
  16:00 uur Limiet fietsparcours – MD
  17:50 uur Limiet laatste finish – LD Aqua Bike
  17:50 uur Limiet fietsparcours – Long Distance
  19:15 uur Limiet laatste finish – Middle Distance
  22:00 uur Limiet loopparcours – Ingaan laatste ronde lopen Long Distance
  23:20 uur Laatste finish