Voor pers is het mogelijk om een pers accreditatie aan te vragen.

Middels onderstaande formulier kunt u een accreditatie aanvragen voor donderdag 8 & zaterdag 10 september.

Het formulier dient voor 1 september te zijn ingediend (aanvragen voor accreditaties die niet tijdig dan wel onvolledig zijn ingevuld kunnen door de organisatie worden geweigerd). Daarna ontvangt u nader bericht.

Manager Perszaken: Tim Moria, press@challenge-almere.com